L F T T                                                       Alarmnummer 038 - 85 20 454                                   

Specialistische eenheid

opererend onder verantwoording politie

 

24 uur per dag, 7 dagen

per week ter beschikking en inzetbaar

 

Forensisch bergen, vervoer

duiken, reinigen plaats delict en meer

Meer informatie? 06-42048386  info@lftt.nl

LFTT
lftt, landelijk forensisch technisch team

LFTT - Landelijk Forensisch Technisch Team

Het Landelijk Forensisch Technisch Team (LFTT) is een speciale eenheid die wordt ingezet door de Politie bij het forensisch bergen van overledenen in situaties waarbij meer komt kijken dan alleen het vervoer. LFTT biedt voor ieder incident, of het nu om water, brand, beknelling of hoogte gaat een professionele oplossing.

 

Het bergen van overledenen

LFTT bergt overledenen ten gevolge van moord, zelfdoding, brand, verkeers,- luchtvaart- en treinongevallen. Daarnaast wordt LFTT ingezet bij o.a. waterslachtoffers en andere water PD's. Tevens is LFTT gespecialiseerd in het ontsmetten en reinigen van plaats delicten.

 

Forensisch vervoer naar (politie)mortuarium of NFI

De overledene wordt op een correcte en voorgeschreven vervoerd naar een (politie)mortuarium of als er in opdracht van de officier van justitie een sectie plaats moet vinden, vervoerd naar het Nederlands Forensisch Instituut.

 

Het team van LFTT

LFTT bestaat uit professionals die over jarenlange ervaring beschikken, zorgvuldige expertise hebben opgebouwd en diverse specialistische opleidingen hebben gevolgd. Iedere medewerker is gescreend door de politie en voldoet aan de gestelde eisen van de politie.

LFTT | Disclaimer
Forensisch Bergen
 Water PD's
Forensisch Vervoer
Overig
Reinigen Plaats Delict